Повідомлення учасників про загальні збори ТОВ. Проблемні аспекти.

appraisal

Повідомлення учасників про загальні збори ТОВ. Проблемні аспекти.

Ведення власного бізнесу потребує делікатного, але жорсткого управлінського підходу. При розпорядженні своїми корпоративними правами, важливо ретельно продумувати кожен крок, адже планомірне та виважене управління компанією є основою ведення бізнесу в сучасному діловому світі.

Сьогдні ми зупинимось на такому аспекті як належне повідомлення учасників товариства з обмеженою відповідальністю про проведення позачергових загальних зборів учасників. Зазначимо, що належне повідомлення учасника про проведення загальних зборів є гарантією дотримання його прав у Товаристві.

Відповідно до ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» про  проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.  Повідомлення  повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Найчастіше, у Статуті прописуються такі положення щодо проведення загальних зборів, які повністю повторюють норми Закону, в тому числі й обов’язок повідомлення учасників ТОВ про проведення загальних зборів. Недотримання цього положення нерідко призводить до виникнення судових спорів. Проте, проаналізувавши судову практику, юристи Юридичного Альянсу «Правосвідомість» дійшли висновку, що у випадку недотримання процедури повідомлення учасників ТОВ про проведення загальних зборів для визнання недійсними загальних зборів ТОВ та незаконними їх рішень необхідна наявність певних обставин:

1. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв’язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення, прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства ,  прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання учасникам відповідної інформації.При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв’язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення (п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів”). Тобто можна вважати, що вирішення таких корпоративних спорів залежатиме суто від розсуду суду. Проте, виходячи з довготривалої судової практики, за наявності таких умов як:

– кворум (наявність більшості учасників ТОВ або всі учасники присутні на загальних зборах);

– учасники якимось чином дізналися про проведення загальних зборів і як результат є присутніми;

– загальні збори стосуються важливого питання щодо діяльності ТОВ, “якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому”, – повідомлення про проведення загальних зборів у порядку, визначеному Законом, не є пріоритетним.

2. Визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника товариства.

Тобто якщо всі (чи більшість) учасники ТОВ присутні та загальні збори є правомочними, та учасники обізнані про винесені на порядок денний питання, то жодного порушення прав та законних інтересів немає.

Проте права учасника товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо (п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів”).

Тобто, учасникам потрібно виходити з того, який розмір часки у статутному капіталі належить учаснику, якого не запросити на збори або повідомили про них з порученням.

Радимо звернути увагу ще й на те, що для визнання зборів дійсними не потрібно доводити факт отримання учасником товариства повідомлення про проведення зборів, а достатньо лише направити таке повідомлення цінним листом з описом вкладення, а також, на те,  що відсутність переліку учасників зборів як окремого документа відповідно до частини другої статті 60 Закону України «Про господарські товариства» не вливає на результати прийняття рішень загальними зборами учасників товариства та не може бути підставою для визнання таких зборів недійсними. (ВСУ у справі №3-928гс15 від 21 жовтня 2015р.)

Очікується, що новий Закон “Про ТОВ” та декларовані прагнення законодавців до поліпшення інвестиційного клімату в Україні, найближчим часом призведуть до якісного поліпшення правового регулювання у частині незалежності та повноправності у розпорядженні учасниками Товариств своїми корпоративними правами, в тому числі, і мінорів.

Ваш бізнес у Ваших руках! Тому задля уникнення спорів щодо питання повідомлення учасників ТОВ про проведення загальних зборів та виникнення інших непорозумінь у скликанні та проведенні загальних зборів, та у веденні підприємницької діяльності в цілому, можете звертатися до кваліфікованих корпоративних юристів ЮА «Правосвідомість» для отримання більш детальної консультації та ґрунтовної юридичної допомоги.

З повагою, юрист ЮА «Правосвідомість»

Анастасія Губанова.